vrijdag 22 april 2016

Bezwaar tegen netwerkvisie tijdens politieke avond

Tijdens de politieke avond op 18 april heeft Frank Hoeberichts namens de BBR deelgenomen aan het ronde tafelgesprek over de Netwerkvisie van de gemeente. Aan dit gesprek namen naast politieke vertegenwoordigers ook deel: de Fietsersbond, opstellers van de Draagvlakvariant, opstellers van het plan 'Rondweg biedt uitweg' en betrokkenen uit de Tarthorst. Hoeberichts benadrukte dat er geen samenhang is tussen de verschillende verkeersplannen van de gemeente.In de netwerkvisie stelt de gemeente dat vervoer op de fiets nummer één staat.  "Dit uitgangspunt staat in direct conflict met de uitwerking van ‘variant A’ voor de Nijenoord Allee. In deze variant A wordt gekozen voor verbreding van de Nijenoord Allee om zo de doorstroom van het autoverkeer te bevorderen, aldus Hoeberichts.

Daarnaast is het aspect leefbaarheid is volstrekt onvoldoende geïntegreerd in de netwerkvisie. Het voorgestelde verkeersnetwerk heeft niet alleen gevolgen op de bereikbaarheid, maar ook op de leefbaarheid voor de bewoners van Wageningen. Luchtkwaliteit en geluidsoverlast zijn factoren die een veel belangrijkere rol in de netwerkvisie moeten spelen dan nu het geval.

Hoeberichts: "Neem bijvoorbeeld de afwikkeling van het vrachtverkeer in Wageningen. Is het ideaalbeeld van de netwerkvisie werkelijk dat alle vrachtwagens uit de haven via de Kortenoord en Nijenoord Allee naar de A12 rijden? Zou het niet veel beter zijn om dit verkeer buiten Wageningen om te leiden? Een definitief antwoord op deze vraag is niet te geven zonder gedegen onderzoek. Het zondermeer afwijzen van een mogelijk alternatief, zoals een rondweg buitenom, is niet productief"

"Het vasthouden aan de Nijenoord Allee en Kortenoord Allee als de ‘ringweg’ van Wageningen resulteert in nieuwe verkeerstechnische knelpunten en in serieuze problemen met betrekking tot de leefbaarheid voor aanwonenden (luchtkwaliteit en geluidsoverlast). Mogelijke oplossingen voor deze knelpunten, die in het keurslijf van de huidige netwerkvisie geperst worden, blinken uit in gekunsteldheid."


De BBR stelt dat de belangen van alle betrokkenen tegen elkaar moeten worden afgewogen. Het is  van cruciaal belang dat de gemeente ervoor zorgt zij volledig zicht heeft op de impact van de netwerkvisie voor bewoners alvorens grote infrastructurele beslissingen te nemen, waarmee enorme investeringen gemoeid zijn.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten