dinsdag 23 mei 2017

Opinie: Lef, visie en creativiteit gevraagd

Op de lokale nieuwssite van Hoog en Laag publiceerde Arjen Wals, bewoner van de Roghorst, een opiniestuk. Hier vindt u het artikel.


De gemeente Wageningen lukt het niet om een aanvaardbare oplossing te vinden voor het 'bereikbaarheidsprobleem'. Iedere poging de bevolking te betrekken bij het maken van een keuze leidt tot het afwijzen van de door deskundigen bedachte trac├ęs.

De eerst voorgestelde verdubbeling van de Nijenoord Allee stuitte op veel verzet uit met name de Rog- en Tarthorst en bleek veel te duur te zijn. Toen er eindelijk een oplossing leek te zijn door de NA te voorzien van betere oversteekplaatsen en de aansluiting met de Mansholtlaan te verbeteren, trok de provincie haar miljoenen in. De oplossing zou niet voldoen aan haar eisen. Het college van B&W was terug bij af en kwam met de Campusroute als de nieuwe 'beste oplossing.' Weer mochten bewoners reageren. Ditmaal roerden bewoners uit Noord-West zich. De stad raakt verdeelt. Wat te doen?

Allereerst de vraag: hoe groot is het bereikbaarheidsprobleem nu werkelijk? Er is sprake van een vertraging van enkele minuten gedurende de spits door de week. 98% van de tijd is de doorstroom goed. Zeker, als de gemeente maatregelen neemt om autoverkeer aan te trekken (1400 parkeerplaatsen…) dan kunnen er problemen ontstaan. Maar meestal is Wageningen prima bereikbaar - zelfs op 5 mei. Moeten we dan miljoenen gaan uitgeven aan nieuw asfalt ten koste van leefbaarheid, gezondheid en groen?

Mocht er toch geld uitgegeven moeten worden aan bereikbaarheid dan kan volstaan worden met relatief simpele ingrepen: 1. realiseer minimaal 2 fly-overs voor fietsers en voetgangers over de NA waardoor alle doorstroming verbetert, 2. verbeter de aansluiting NA - Mansholtlaan, 3. zorg ervoor dat auto's vanuit het Zuidwesten de Campus op kunnen: het is onnozel om mensen in de spits een kilometer om te laten rijden over de Nijenoord Allee en Mansholtlaan.

Tenslotte: het is treurig dat in een gemeente met hoge duurzaamheidsambities en met een kennisinstelling in haar midden die wereldwijd bekend staat als innovatief en duurzaam, bestuurders terugvallen in de aloude reflex van meer asfalt. Et tu Groenlinks? Juist hier verwacht je lokale bestuurders en politici met lef (o.a. ook nee durven zeggen tegen provinciegeld als het aannemen ervan ons in een bepaalde richting dwingt), visie (gericht op leefbaarheid en duurzaamheid) en creativiteit (benut al die kennis en innovatiekracht die we hier hebben en denk buiten de geijkte kaders en de standaard oplossingen).

Juist in Wageningen zouden leef- en duurzaamheid goed bereikbaar moeten zijn!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten