maandag 10 juli 2017

Gemeenteraad kiest voor onmogelijke variant

Maandag 3 juli heeft de gemeenteraad van Wageningen weer een nieuw hoofdstuk geschreven met betrekking tot 'beter bereikbaar Wageningen'. De coalitiepartijen (GroenLinks, D66 en de Stadspartij) besloten om het door B&W ingediende tracé voor milieueffectrapportage (MER) niet zo maar te steunen.


Het college wilde graag dat de raad instemde met de campusroute, een tracé over de campus zo dicht mogelijk langs de veeteeltgebouwen van Wageningen UR (WUR) zodat er een maximale afstand is tot de wijk Noordwest. Deze route loopt echter door het zogenaamde Dassenbosje en dat was onverteerbaar voor de fractie van GroenLinks.

Er werd de afgelopen weken druk gezocht naar een compromis waar alle coalitiepartijen mee konden leven. Uiteindelijk leverde dit een tracé op dat zo dicht mogelijk langs de kassen van Radix op de campus loopt. Vervolgens loopt de route nog verder van de woonwijk Noordwest af, oostelijk van het Dassenbosje (en dus niet er doorheen). Dat betekent echter een doorsnijding van de stallen van Carus op de campus. De nieuwe route kruist vervolgens de busbaan en wringt zich uiteindelijk tussen Rikilt en de sterflat Dijkgraaf naar de Nijenoordallee.Het is onduidelijk wat de haalbaarheid van deze nieuwe route is. De provincie en de WUR lieten binnen 24 uur weten zeer verbaasd te zijn. De WUR was uiteraard niet blij en wees op de hoge extra kosten van het slopen en ergens anders weer opbouwen van de dierverblijven. De provincie “twijfelt ernstig aan het realisme” van de voorgestelde variant. De studentenflat Dijkgraaf komt op een soort van eiland te liggen en de grote vraag is of de weg aan de gestelde criteria voldoet. Hierover zal eerst, net als bij de andere tracés, duidelijkheid over verkregen moeten worden middels een schetsontwerp en toetsing op robuustheid en restcapaciteit. Of en wanneer de provincie de regie zal overnemen is niet helder.

Het lijkt vooral op een politieke list waarmee de coalitiepartijen de zwarte piet proberen door te spelen aan de WUR en provincie. En daardoor blijven de bewoners van de Horsten en Noordwest wederom langer in onzekerheid.

Op de foto’s hieronder zijn de nieuwe route en de stallen die moeten wijken te zien.Geen opmerkingen:

Een reactie posten