vrijdag 22 december 2017

Update Beter Bereikbaar Wageningen

Afgelopen maandag heeft de Wageningse gemeenteraad besloten dat het College mag aanschuiven bij het verdere proces van Beter Bereikbaar Wageningen dat sinds het najaar onder regie staat van de Provincie Gelderland. Het college kreeg van de raad een lijst met 'lokale belangen' mee die in de gaten moeten worden gehouden.

zondag 17 december 2017

Algemene ledenvergadering BBR


Dinsdag 14 november vond de ALV 2017 plaats. Circa 25 leden plus huisgenoten waren aanwezig. Er was een aantal mededelingen, het bestuur deed verslag van het afgelopen jaar, plannen voor 2018 werden besproken en een film van het buurtfeest in juli werd vertoond. De notulen zijn hier te vinden.

Aanpak Groen in de Roghorst in 2019


Via de lokale media is het al een aantal keer gemeld. De gemeente is op dit moment bezig om het groen in de wijk de Tarthorst aan te pakken. Het komt neer op groot onderhoud en herinrichting van al het groen in de wijk. Ook de verkoop van snippergroen is onderdeel van de plannen. De gemeente doet haar best om bewoners bij het hele traject te betrekken. Ook de Roghorst komt aan de beurt.

Wie mag waar wonen in Wageningen?

Onder deze titel vond op 22 november in de bibliotheek een debat plaats. Wonen in Wageningen blijkt erg populair op het moment. Zo populair dat er grote woningnood is onder studenten, dat steeds meer ouders een woning voor hun studerende kind kopen en dat ouderen en starters in de knel dreigen te geraken. Uitgenodigd voor het debat waren wethouder Han ter Maat, makelaar Jan Weevers, Giulia Homs van de Student Alliance en Frank Hoeberichts, voorzitter van de BBR.

Start onderhoudswerkzaamheden trapveldje

Bijschrift toevoegen
Dankzij een eendrachtige samenwerking tussen de gemeente, de Piekschool, het Wijkpanel West en de BBR is er een plan tot stand gekomen voor het uitvoeren van groot onderhoud aan het trapveldje naast de Piekschool.