zondag 11 maart 2018

Plan van aanpak Beter Bereikbaar Wageningen ter inzage


De provincie heeft het plan van aanpak voor Beter Bereikbaar Wageningen in concept af. Dit plan heet de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) en is vanaf 15 maart in te zien bij de gemeente.  Op 4 april is er een informatieavond in het stadhuis.


In de NRD komen de volgende vragen aan de orde: 
  • Nut en noodzaak: wat is het probleem en waarom lossen we dat op in het gebied tussen de Campus en de wijk Noordwest (het zoekgebied)?
  • Welke milieuaspecten gaan we onderzoeken en op welke manier?
  • Hoe bepalen we binnen het zoekgebied de nieuwe routes?
  • Hoe en wanneer wordt de omgeving komend jaar betrokken?

Vanaf donderdag 15 maart 2018 kan iedereen deze documenten bekijken en tot en met woensdag 25 april 2018 reageren. Het document is ook te vinden op de website van de provincie Gelderland.

Op woensdag 4 april 2018, van 19.00 tot 21.00 uur, organiseert de provincie een informatiebijeenkomst in het Stadhuis in Wageningen waar vragen worden beantwoord en uitleg wordt gegeven over het volgende stappen die gezet worden. U hoeft zich voor deze bijeenkomst niet aan te melden en u kunt binnenlopen wanneer u wilt.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten