Geluidsschermen

In 2014 is het geluidscherm langs de Nijenoord Allee gerealiseerd. Bewoners van de Roghorst ervaren echter nog steeds geluidshinder. Er wordt gevreesd dat met een toename van het verkeer op de Nijenoord Allee de overlast verder zal toenemen. Mogelijke oplossingen die door de omwonenden worden aangedragen zijn het verhogen van de geluidsschermen en voorzien van meer groen.Rondgang met Gemeente

Begin februari is een aantal bewoners, waaronder enkele BBR-ers, samen met mensen van de Gemeente langs het geluidscherm gelopen om de beplanting te bespreken. Er werd overeengekomen dat de beplanting op een aantal plaatsen wordt aangepast. De Gemeente komt met een voorstel  en zal dit rondsturen.

Idee├źn

Meld deze via belangenroghorst@ziggo.nl 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten