Over BBR

De Belangenvereniging Bewoners Roghorst (BBR) behartigt de belangen van de bewoners van de  huur- en koopwoningen in de Wageningse woonwijk de Roghorst en zet zich in voor de leefbaarheid van de wijk. De BBR inventariseert de behoeften van de bewoners, signaleert knelpunten en doet voorstellen om tot een oplossing te komen. De verenging onderhoudt contact met de Gemeente Wageningen en verzorgt regelmatig bijeenkomsten en publiciteit.


Nieuwsbrieven
Februari 2016
December 2015
Oktober 2015

Bestuur
Frank Hoeberichts - voorzitter
Ina Pijnacker Hordijk - secretaris
Mariette van Duin - penningmeester
Rob Bakker - lid

Contact
belangenroghorst@ziggo.nl

Geen opmerkingen:

Een reactie posten