zaterdag 25 juni 2016

Autoverkeer neemt fors toe bij verdubbeling Nijenoord Allee

Vorige week maakte de gemeente Wageningen de eerste resultaten bekend van de fijnstofmetingen langs de Nijenoord Allee. ‘Niks aan de hand’ was de strekking van de informatie die het college van B&W verstrekte werd aan de gemeenteraad. Ook in de Gelderlander stond: “Luchtkwaliteit Roghorst goed”. De bewoners van de Tarthorst en de Roghorst zien dat duidelijk anders en betreuren dat de gemeente onmiddellijk liet weten dat de luchtverontreiniging onder de wettelijke norm blijft.

Wat namelijk onderbelicht bleef is dat de gemeten uitstoot wèl de richtlijn van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) overschrijdt. Op een notabene door de gemeente georganiseerde informatieavond werd onlangs door de GGD Arnhem uitgelegd dat ook deze WHO-norm te hoog is, en dat blootstelling aan fijnstof en stikstofdioxide leidt tot ziekte en vroegtijdige sterfte.

Het is teleurstellend om te zien dat de gemeente zich tevredenstelt met het niet overschrijden van de wettelijke norm. Mensen rekenen op een ambitieuze gemeente die haar bewoners aan zo weinig mogelijk fijnstof wil blootstellen. Elke microgram minder betekent volgens de GGD immers een levensverlenging van 200 dagen.

Duizelingwekkende toename verkeer
Maar belangrijker nog dan de huidige niveaus zijn de niveaus ná de beoogde maatregelen om de bereikbaarheid van Wageningen te verbeteren. En wat blijkt? De luchtkwaliteit wordt nauwelijks beter of zelfs slechter na het aanleggen van variant A. Velen beweerden dat de luchtkwaliteit beter zou worden door een verbeterde doorstroming, maar de berekeningen laten zien dat dat niet klopt. Dit valt te verklaren door de duizelingwekkende toename van het verkeer als de Nijenoord Allee wordt verdubbeld: van 16.600 naar 27.700 voertuigen per etmaal! Dat is een toename van 67% en het betekent bijna elke 3 seconden een auto!

De gemeente heeft wel weer een ontbrekend stukje aan de puzzel toegevoegd. Na de verkeerstechnische en financiële aspecten is er nu het eerste inzicht in de gevolgen voor de leefbaarheid. Wat ontbreekt, is het doorrekenen van de gevolgen van variant B voor de luchtkwaliteit (en elke andere variant die op tafel ligt). Pas dan kan Wageningen een zorgvuldige afweging maken.

Kosten blijven punt van discussie
Ook de torenhoge kosten van variant A blijven onderwerp van discussie. Het rondje campus kost 14 miljoen euro, en dat blijkt nu zelfs inclusief een risicoreservering van 20% te zijn. Het bedrag van 33 miljoen voor variant A (inclusief een fietsoversteek bij Hoevestein) is zonder zo’n risicoreservering. Voor een eerlijke vergelijking is het nu dus 14 miljoen voor het rondje Campus tegen 40 miljoen voor variant A. Het gevolg is dat variant A de stad bijna drie keer zoveel geld zou kosten, geld dat niet aan andere zaken kan worden uitgegeven. De geplande fietsoversteek bij Kortenoord is al geschrapt. De gemeente is van plan hier dan maar hekken te plaatsen die het oversteken moeten tegengaan.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten