woensdag 11 november 2015

Oprichting Belangenvereniging Bewoners Roghorst

Tijdens een drukbezochte vergadering is Belangenvereniging Bewoners Roghorst (BBR) opgericht. De vereniging zal zich inzetten voor de leefbaarheid van de wijk. Per adres in de Roghorst kan er een persoon lid worden van de vereniging.

Alle Roghorstbewoners waren uitgenodigd voor de eerste BBR-informatiebijeenkomst op donderdag 29 oktober in de aula van de Piekschool. Het het bestuur van de BBR heeft toelichting gegeven op de plannen en de activiteiten. Buurtbewoners konden hun visie op de plannen van de gemeente geven en melden wat zij vinden van de  nieuwe bewonersvereniging.

Aanleiding
Het college van Burgermeester en Wethouders van Wageningen heeft het plan om de Nijenoord Allee te ´verbeteren´ tot een weg met 2x2 rijbanen. Gezien de te verwachten negatieve gevolgen voor de leefbaarheid in de wijk verzet een groot aantal buurtbewoners zich tegen deze plannen te verzetten.

In verband hiermee is de Belangenvereniging Bewoners Roghorst (BBR) opgericht. Het doel van de vereniging is om een representatieve en serieuze gesprekspartner te zijn voor de gemeente Wageningen. Uiteraard wat betreft het dossier ‘Bereikbaar Wageningen’, maar in de toekomst zeker ook in relatie tot andere zaken die de wijk aangaan.

Tijdens de oprichtingsvergadering was het mogelijk om lid te worden van de vereniging.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten