dinsdag 2 februari 2016

Fijnstofmetingen langs de Nijenoord Allee


Dit voorjaar voert Buro Blauw gedurende twaalf weken fijnstofmetingen uit op twintig plaatsen langs de Nijenoord Allee in Wageningen. De gemeente Wageningen organiseerde eind januari een informatiebijeenkomst voor bewoners van de Roghorst, Tarthorst en de Weiden waarin toelichting werd gegeven op de metingen en op de gevaren van fijnstof.
Metingen aan fijnstof zijn doorgaans gebaseerd op NO2- en roetmetingen. “Deze stoffen zijn relatief eenvoudig te meten en zijn maatgevend voor de hoeveelheid fijnstof in de lucht”, aldus Frans de Bree van Buro Blauw. Hij vertelde: “NO2 dient vaak als ‘gidsstof’ omdat de concentratie daarvan bijna altijd nauw gecorreleerd is met luchtverontreiniging door verkeer.”

In opdracht van de gemeente gaat Buro Blauw gedurende twaalf weken NO2 meten op twintig punten langs de weg en op vijftig meter van de weg af. Daarnaast komt er een continu meting. Deze meting is duurder en vandalisme gevoelig en wordt daarom slechts op twee plaatsen uitgevoerd; één direct naast de weg en een tweede meting op vijftig meter afstand van de weg. De continu meting geeft informatie over het verloop van de luchtkwaliteit gedurende dag. De exacte posities van de opstellingen moeten nog worden bepaald en bewoners werden uitgenodigd om daarover mee te denken. De metingen starten in de tweede helft van februari.

Gevaren van fijnstof
“Luchtverontreiniging is verantwoordelijk voor 5,7 procent van de ziektelast in Nederland en staat daarmee op de tweede plaats na roken”, vertelde Chris Zwerver van de GGD Midden-Gelderland tijdens de informatiebijeenkomst. “Vooral longpatiënten, ouderen en kinderen zijn daarvoor vatbaar. Luchtverontreiniging bestaat voor tachtig procent uit fijnstof en dat is vooral schadelijk voor jonge kinderen.”

Fijnstof bestaat uit verschillende deeltjes, waaronder, elementaire koolstof, NOx en roetdeeltjes. Hoe kleiner de deeltjes, hoe schadelijker deze zijn omdat deze via de longen in de bloedbaan doordringen. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft normen opgesteld voor de luchtkwaliteit, maar het blijkt dat zelfs onder deze normen er nog negatieve gezondheidseffecten optreden. De Europa heeft eigen normen voor fijnstof en deze zijn minder streng dan die van de WHO.

De effecten van fijnstof worden vaak uitgedrukt in verloren levensjaren, ziektelast en een verminderde kwaliteit van leven. “Vroegtijdige sterfte is slechts het topje van de ijsberg”, stelt Zwerver. “Er zijn daarnaast ook veel niet direct meetbare, negatieve gezondheidseffecten. Met name astmapatiënten hebben chronisch last van fijnstof.” Zwerver vermeldde bovendien dat groene aanplant (bomen en struiken) langs een weg fijnstof niet uitfiltert.

Metingen Wageningen

De waarden die langs de Nijenoord Allee worden gemeten, zullen Buro Blauw en de Gemeente Wageningen vergelijken met de WHO-normen voor fijnstof. “Wij zullen de resultaten gebruiken om milieuvoorspellingen te doen in het kader van de opwaardering (lees verbreding, red.) van de Nijenoord Allee”, zei wethouder Han ter Maat. “We hebben nu in ieder geval een nulmeting. Als de resultaten bekend zijn, organiseert de gemeente opnieuw een informatiebijeenkomst.”

Geen opmerkingen:

Een reactie posten