zaterdag 1 oktober 2016

Update ontwikkelingen Nijenoord Allee

Er is in de zomer van alles gebeurd omtrent de plannen om de bereikbaarheid van Wageningen te verbeteren. De verdubbeling van de Nijenoord Allee is helaas nog steeds niet van de baan! Hier een beknopt, chronologisch overzicht.

In juni werden de volledige schetsontwerpen voor variant A (verdubbeling) en variant B (rondje Campus) gepubliceerd. Beide rapporten zijn te vinden op www.wageningen.nl/beterbereikbaar.

In juli kwam de gemeenteraad tot de conclusie dat kosten voor variant A (33 miljoen) niet op te brengen zijn door onze stad en dat verdubbeling van de  Nijenoord Allee toch ongewenst is. Tijdens een chaotische raadsvergadering besloot een meerderheid van GroenLinks, CU, D66 en de Stadspartij dat er een ‘versoberde variant A’ moest komen. Deze behelsde  onder andere:
  • Realiseren ongelijkvloerse kruising Bornsesteeg/Nijenoord Allee
  • Aanpassen kruising Mansholtlaan/Nijenoord Allee
  • Het niet-verdubbelen van de Nijenoord Allee
  • Een verbeterde gelijkvloerse fietsoversteek bij Hoevestein.

Na de vakantie, in september, kregen we via de klankbordgroep te horen hoe het college dit raadsbesluit had ingevuld en wat de verkeerstechnische effecten van deze versoberde variant zouden zijn.

Het niet-verdubbelen van de Nijenoord Allee betekende dat er slechts 300 meter tussen Hoevestein en Bornsesteeg en 300 meter tussen Bornsesteeg en Rooseveltweg tweebaans zouden blijven. Omdat een fietstunnel bij het kruispunt Churchillweg/Nijenoord Allee niet mogelijk is wegens ruimtegebrek, werd de Luikse oplossing voor dit kruispunt gehandhaafd.

Verder bleek dat een 2x1 profiel op de Nijenoord Allee voor veel turbulentie (weefbewegingen) van in- en uitvoegend verkeer zou zorgen. Daardoor belemmert de versoberde variant een goede doorstroming. Verder zou door de drukte op de  Nijenoord Allee het sluipverkeer in de wijken fors toenemen. De kosten van de ‘versoberde variant’ komen uit op hetzelfde niveau als het oorspronkelijke plan.


Beslising herzien
Het college is vervolgens tot de conclusie gekomen dat ‘variant A inclusief verbreding van de Nijenoord Allee noodzakelijk is om de bereikbaarheid van de stad te verbeteren’. Dit is afgelopen week via een persbericht bekend gemaakt.

De provincie heeft inmiddels aangegeven dat de versoberde oplossing, zonder verbreding van de Nijenoord Allee, niet voldoet aan de gestelde criteria om voor medefinanciering in aanmerking te komen.

De gemeente is van plan de huidige verkeersstroom op de Nijenoord Allee in kaart te brengen. In september zullen er verkeerstellingen plaats vinden, waarbij ook wordt gekeken naar de verdeling licht, middelzwaar en zwaar verkeer. Doel is om de getallen en prognoses die gebruikt worden om alle plannen door te rekenen te toetsen aan de werkelijkheid.

De bal ligt nu bij de Wageningse gemeenteraad. Die zal zich opnieuw moeten uitspreken over de plannen nu gebleken is dat de ‘versoberde variant’ niet voldoet en geen kostenbesparing oplevert. De komende weken zal de raad hier weer uitgebreid over vergaderen met als doel om op 7 november tot een nieuw besluit te komen.

We gaan door
Ons verzet gaat door. De sluikse variant, zoals we de niet-verdubbeling in de wandelgangen zijn gaan noemen, lijkt weer van de baan. Maar we zijn niet helemaal terug bij af. We hebben ons namelijk als BBR wel als serieuze gesprekspartner op de kaart gezet. Onze stem wordt gehoord. Met al onze energie gaan we als bestuur van de BBR verder. We blijven ons met hand en tand verzetten tegen de verdubbeling van de Nijenoord Allee. Niet alleen vanwege de negatieve effecten op de leefbaarheid in onze wijk maar zeker ook vanwege de torenhoge kosten. We volgen minutieus alle ontwikkelingen, proberen tussen de regels door te lezen, bezoeken de komende tijd de politieke avonden van de gemeenteraad, we houden Twitter in de gaten, praten met vertegenwoordigers van politieke partijen, zowel op gemeentelijk en provinciaal niveau.

Samengevat: we zullen ons geluid ook de komende tijd op alle mogelijke manieren laten horen!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten