zaterdag 22 oktober 2016

Variant A verleden tijd?

Ook een ‘versoberde’ variant A is geen oplossing voor het bereikbaarheidsprobleem van Wageningen. Het is tijd voor de Wageningse politiek om variant A definitief achter zich te laten en te gaan kijken naar andere oplossingen.

De bereikbaarheid van Wageningen blijft een veelbesproken onderwerp. Vlak voor de zomervakantie kwam de Wageningse gemeenteraad tot de conclusie dat de kosten voor variant A (40 miljoen) niet op te brengen zijn door onze stad. Ook bleek verdubbeling van de Nijenoord Allee bij nader inzien ongewenst. Tijdens een chaotische raadsvergadering besloot een meerderheid van GroenLinks, CU, D66 en de Stadspartij dat er een ‘versoberde variant A’ moest komen. Deze behelsde onder andere het niet-verdubbelen van de Nijenoord Allee en een gelijkvloerse fietsoversteek bij Hoevestein. In september al kwam het College van B&W met het antwoord: een 2x1 profiel op de Nijenoord Allee belemmert een goede doorstroming en door de drukte op de Nijenoord Allee neemt het sluipverkeer in de wijken en het Binnenveld fors toe. Bovendien komen de kosten van de ‘versoberde variant A’ uit op hetzelfde niveau als het oorspronkelijke plan. De provincie liet ook nog eens weten dat de versoberde oplossing “niet voldoet aan de gestelde criteria om voor medefinanciering in aanmerking te komen.”

Exit ‘versoberde variant’ zo lijkt het. Betekent dit dat we weer terug zijn bij variant A? Een variant die inclusief fietsoversteek bij Hoevestein geraamd wordt op 40 miljoen euro? Deze fietsoversteek er dan maar uitgooien zoals het college bij de kadernota voorstelde is geen optie. Hij is te belangrijk voor de ontsluiting van o.a. de Roghorst én als toegang tot de sportvelden en de campus. En sinds wanneer worden er in Wageningen fietsroutes afgesloten om een vierbaansweg aan te kunnen leggen?

Variant A is voor de bewoners van de Horsten vanaf het begin onacceptabel geweest en daarin is niets veranderd. Vanwege de aantasting van de leefbaarheid in onze wijken en zeker ook vanwege de torenhoge kosten. De ‘versoberde variant’ leek een aardige vondst, maar inmiddels is duidelijk dat hij niet voldoet. Het slechtst denkbare scenario voor Wageningen en zijn inwoners is een geldverslindende ‘oplossing’ die na voltooiing geen oplossing blijkt te zijn.

Inmiddels kan men zich ook bij de ‘originele’ variant A hardop beginnen af te vragen of hij zal voldoen. TNO en Unilever hebben aangekondigd maar de campus te komen (ca. 600 werknemers erbij), de Born-Oost wordt verder ontwikkeld, in de haven heeft Bruil uitbreidingsplannen en de gemeente wil een ‘pandaparkeerplaats’ voor Ouwehands Dierenpark met 1400 plekken aanleggen naast bedrijventerrein de Nude. Ondertussen bouwt men in Nieuw Kortenoord verder en praat men bij de officiële opening van Campus Plaza al over uitbreiden.

Wij hopen dan ook dat de Wageningse politiek variant A zo snel mogelijk definitief achter zich laat en zich gaat richten op een betere en goedkopere oplossing.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten