donderdag 14 september 2017

BBR spreekt weer in bij Provincie

Woensdag 13 september vond in het vernieuwde provinciehuis een commissievergadering van Provinciale Staten plaats. Op de agenda stond onder andere de bereikbaarheid van Wageningen. Om precies te zijn het voornemen van de provincie om via een inpassingsplan de regie over dit dossier naar zich toe te trekken. Het bestuur van de BBR was aanwezig om in te spreken, net als maar liefst 5 andere delegaties uit Wageningen. De bijdrage van de BBR vindt u hier.


Nadat de Wageningse raad afgelopen juni voor een geheel nieuwe en onmogelijke campusroute had gekozen, kondigde de provincie al snel aan om met een inpassingsplan te willen komen. Dit plan werd nu ter discussie voorgelegd aan provinciale staten. De gedeputeerde verklaarde dat de Wageningse raad een besluit had genomen dat onvoldoende rekening hield met het regionale belang.

Vooral het feit dat de raadsvariant de campusroute op maaiveld (de meest kansrijke oplossing van B&W) uitsluit was tegen het zere been. De provincie wil nu de regie naar zich toe trekken en doorgaan met de volgende fase. Er zal nu milieueffectrapportage (MER) worden opgesteld. De provincie wil hierbij zowel de campusroute op maaiveld én de raadsvariant meenemen, “in nauwe samenwerking met de gemeente, in afstemming met de bestaande klankbordgroep”.

Bijdrage Frank Hoeberichts, namens de Belangenvereniging Bewoners Roghorst (BBR) BOC vergadering Provincie Gelderland - 13 september 2017

Geen opmerkingen:

Een reactie posten