vrijdag 22 april 2016

Nieuw initiatief: Rondweg biedt uitweg

Een groep bewoners uit Wageningen heeft de mogelijkheden van een rondweg verkend. De groep heeft een alternatief plan opgesteld, waarbij rekening wordt gehouden met de leefbaarheid voor bewoners langs drukke wegen en met de natuur in het Binnenveld. Ook wordt voorzien in de wens van het bedrijfsleven om Wageningen beter te ontsluiten en wordt rekening gehouden met de veiligheid voor met name fietsers. Het plan is 18 april 2016 aangeboden aan de gemeenteraad.

De aanleiding voor het plan is de grote bezorgdheid over de gevolgen van de uitstoot van (ultra)fijnstof/NOx door gemotoriseerd verkeer. Er wordt steeds meer bekend over de relatie met longziekten, eerder sterven, meer problemen met hart- en vaatziekten, een verhoogde kans op kanker en mogelijk grotere kans op het krijgen van de ziekte van Alzheimer.

In Wageningen komt langs alle drukke wegen de uitstoot van fijnstof/NOX volgens het landelijk gehanteerde model voor luchtverontreiniging nu al boven de maximum norm van 20 µg per m3 die de Wereldgezondheidsorganisatie adviseert. De opstellers van het  plan willen we de Wageningse politiek de kansen van een rondweg opnieuw onder de aandacht brengen. Enkele hoofdpunten uit het plan:

  1. Geen verdubbeling Mansholtlaan en van de Nijenoord Allee. Vanaf Kielekampsteeg gaat één baan rechtsaf terwijl één baan doorgaat over de Mansholtlaan. Richting Ede kan de weg vlak voor het kruispunt al wel 2x2 worden aangelegd: dit sluit goed aan op de dubbele Mansholtlaan/Dreeslaan richting Ede.
  2. Opwaarderen van vooral bestaande wegen Kielekampsteeg, Egelsteeg en Slagsteeg waardoor vrachtauto’s elkaar kunnen passeren. Het wordt een 60 km weg met aan de Wageningse kant een dubbelzijdig fietspad. Inprikkers voor verkeer naar/van Wageningen UR, Noord West en Agro Business Park. Inprikkers kunnen (kleine) rotondes zijn. Voor gemotoriseerd verkeer het Binnenveld in geldt: alleen toegankelijk voor bestemmingsverkeer.
  3. Aan de Wageningse kant van deze weg tussen Binnenveld en bebouwing Noord West een groenstrook van ca. 100 meter met veel bomen en struiken met mogelijkheden voor recreatie. Bijkomend voordeel: meer biodiversiteit en vanuit Binnenveld zicht op mooi groen in plaats van een huizenrij.
  4. Doortrekken van de rondweg met brug over het Nieuwe Kanaal doorgetrokken tot rotonde bij de  Gamma bij de Nude.  Inprikker bij Nieuw Kortenoord en ook langs deze weg een fietspad en groenstrook van ca. 100 meter breed. Door deze weg kan uiteindelijk al het vrachtverkeer vanuit haven en Nude via weg om Wageningen naar Mantsholtlaan/Ede  rijden.
Het volledige plan is hier te downloaden ->

Kaart met voorstel voor rondweg ->

Meer weten: Marc Roosjen

Geen opmerkingen:

Een reactie posten