donderdag 31 maart 2016

Protest bij informatieavond Gemeente


Bewoners uit de Roghorst en de Tarthorst hebben opnieuw geprotesteerd tegen verbreding van de Nijenoord Allee tijdens de informatieavond over de plannen om de bestaande infrastructuur aan te passen. Bezoekers aan de avond (inwoners van Wageningen, vertegenwoordigers van de provincie en gemeenteraadsleden) ontvingen een pamflet waarop de mening van de bewoners uit de wijken grenzend aan de Nijenoord Allee werd toegelicht.

Het protest vond plaats voor de Junushoff waar de gemeente de eerste uitwerking van haar plannen toelichtte. Zoals bekend heeft de gemeenteraad eind vorig jaar gekozen voor het aanpassen van de bestaande infrastructuur. Vooral de verdubbeling van de Nijenoord Allee roept nog steeds veel weerstand op. Bewoners deelden een pamflet uit aan bezoekers van de informatieavond, waaronder vertegenwoordigers van de provincie, gemeenteraadsleden en burgemeester van Rumund.

Marc Roosjen in gesprek met
de burgemeester van Wageningen.
In het pamflet maakten de aanwonenden van de Nijenoord Allee duidelijk het nog steeds onbegrijpelijk te vinden dat er fundamentele keuzes gemaakt worden zonder enig inzicht in de gevolgen met betrekking tot geluids- en fijnstofoverlast. De gemeente Wageningen wordt aangespoord om nu eindelijk eens de gezondheid van haar bewoners en de leefbaarheid in de wijken te laten meewegen in de besluitvorming.

Binnen in de Junushoff presenteerde projectleider Jan Hartman de schetsontwerpen van de kruispunten bij de Droevendaalsesteeg en Het Gesprek, de verdubbeling van de Nijenoord Allee, de fietstunnel bij Hoevestein, de ´Luikse oplossing´ bij Bornsesteeg en andere deelplannen. Vooral de fietstunnel bij Hoevestein blijkt een hoofdbreker. Deze door bewoners en de gemeenteraad zeer gewenste voorziening blijkt alleen mogelijk indien de Nijenoord Allee ter plekke 1,5 meter de lucht in gaat. Na de presentatie was er gelegenheid om met de projectleider, wethouder en met raadsleden te spreken. Daarvan werd volop gebruik gemaakt.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten