zaterdag 7 mei 2016

Reactie BBR op raadsinformatiebrief bereikbaarheid

De kosten van verdubbeling van de Nijenoord Allee zijn schrikbarend hoog, aldus het bestuur van de BBR. Het college van B&W van Wageningen heeft afgelopen woensdag een brief aan de gemeenteraad gestuurd met daarin de kostenramingen van de plannen met betrekking tot het verbeteren van de bereikbaarheid. Verdubbeling Nijenoord Allee kost maar liefst 33 miljoen!
In de raadsinformatiebrief staan de kostenramingen van de plannen met betrekking tot het verbeteren van de bereikbaarheid van Wageningen. De voorkeursvariant van de gemeente, variant A, blijkt maar liefst 27 miljoen te kosten. Dit is nog zonder de cruciale fietsoversteekplaats bij Hoevestein die door de geplande verdubbeling van de Nijenoord Allee ongelijkvloers moet worden. Deze kost nog eens 6 miljoen extra. Opgeteld kost deze variant dus 33 miljoen euro. Het alternatief, het rondje campus (variant B), heeft de provincie Gelderland geraamd op 14 miljoen. Minder dan de helft. Het verschil is ontnuchterend.
In oktober 2015 schatte de gemeente de kosten van beide varianten nog in als vergelijkbaar, namelijk 22 miljoen. Dat bij variant A nog een fietstunnel ontbrak en bij variant B onterecht kosten werden opgeteld leek niemand te willen horen.
De vraag is nu natuurlijk wat dit enorme verschil in kosten zal doen met het toch al minimale draagvlak voor variant A. Aanwonenden van de Nijenoord Allee hebben grote problemen met een vierbaansweg vlak langs hun wijken. Ze hameren al maanden op de gevreesde verdere verslechtering van geluidsoverlast en luchtkwaliteit. Uit verschillende hoeken hebben inwoners van Wageningen twee alternatieve plannen aangedragen. Het 'Wageningen goed op weg'-initiatief, en de belangengroep 'Rondweg biedt wel uitweg' zeggen beiden een betere oplossing te hebben. De ondernemers en de Wageningen UR waren altijd al voor het rondje campus.
Het is nauwelijks voor te stellen dat de gemeenteraad zonder meer achter haar voorkeursvariant blijft staan en instemt met deze enorme geldverspilling. Op twitter gaf Peter Veldman, voorzitter van de lokale D66 fractie, al aan dat het debat weer alle kanten op kan. En terecht, want met al die miljoenen kan Wageningen een heleboel mooie dingen doen!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten