donderdag 27 april 2017

Gesprek met wethouder over zorg kamergewijze verhuur


In de Roghorst is onrust ontstaan door een aantal recente aanvragen voor ontheffingen van het bestemmingsplan in verband met kamergewijze verhuur van gezinswoningen. In de huidige beleidsregels van de gemeente zit een paar opvallende zaken. Het bestuur van de BBR gaat samen met bewoners hierover in gesprek met de verantwoordelijke wethouder.Bij kamergewijze verhuur volgens ‘variant 3’ (kamergewijze verhuur in woningen, appartementen, kantoren en/of winkel) is een ontheffing van het bestemmingsplan vereist. Een belangrijk criterium bij toetsing van een aanvraag tot ontheffing is de zogenaamde ‘15% regel’. Deze regel bepaalt dat bij kamergewijze verhuur in eengezinswoningen een maximum wordt gehanteerd van maximaal 15% kamerverhuurpanden binnen een straal van 50 meter.

Voldoende inzicht?
Inzicht in de bestaande situatie is essentieel voor toepassing van deze regel. Ina Pijnacker Hordijk, secretaris van de BBR, zegt: “De vraag is gerezen of de gemeente wel voldoende inzicht heeft in het aantal woningen dat al per kamer verhuurd wordt. En of daarop vervolgens wordt gehandhaafd.”

Daarnaast is er de zogenaamde ‘hospitaregeling’, waarbij een hoofdhuurder maximaal twee kamers verhuurt. Hieronder valt ook de constructie waarbij ouders voor hun kind een huis kopen en er andere bewoners (studenten) bijzetten. Voor deze constuctie is geen ontheffing van het bestemmingsplan nodig. Het is precies deze constructie die in de Roghorst veel lijkt voor te komen.

Het is belangrijk hierbij op te merken dat er in de Roghorst veel huurwoningen staan die in handen zijn van een commerciƫle partij die deze woningen per stuk probeert te verkopen. De vrees bestaat dat deze partij de komende tijd meer van haar woningen van de hand zal doen aan ouders die de woning vervolgens zonder enige belemmering kamergewijs kunnen verhuren.

Gesprek met wethouder
Het bestuur van de BBR gaat nu samen met bewoners in gesprek met de verantwoordelijke wethouder. We proberen als bestuur niet om een positie in te nemen, maar we willen graag alle gevoelens die in onze wijk leven doorgeven. Ons doel is om de leefbaarheid voor alle bewoners van de Roghorst optimaal te houden.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten