zondag 17 december 2017

Algemene ledenvergadering BBR


Dinsdag 14 november vond de ALV 2017 plaats. Circa 25 leden plus huisgenoten waren aanwezig. Er was een aantal mededelingen, het bestuur deed verslag van het afgelopen jaar, plannen voor 2018 werden besproken en een film van het buurtfeest in juli werd vertoond. De notulen zijn hier te vinden.


Mededelingen
- Renovatie trapveldje bij de Piekschool
- Groenplan van de gemeente
- Begroeiing van de geluidswel

Bestuurszaken - aantal leden is 75
- jaarrekening goed gekeurd
- Mariette van Duijn stopt als penningmeester
- er wordt een nieuwe penningmeester gezocht

Activiteiten 2018
- buurtfeest
- belangenbehartiging Roghorst bij discussies bereikbaarheid Wageningen
- BBR is in gesprek met gemeente over kamergewijze verhuur
- BBR-bestuur heeft raadsvergaderingen bijgewoond
- BBR-bestuursleden hebben deelgenomen aan vergaderingen van Wijkpanel West
- BBR houdt een vinger aan de pols het als gaat om de plannen rond vliegveld Lelystad.
- BBR verzorgt op verschillende manieren communicatie naar de leden

Nieuw thema: Zwerfafval

Verder kwam ter tafel: Hinderlijk parkeergedrag

Tot werd een film van het Roghortsfeest, gemaakt door Piet van Pluren, vertoond onder het genot van een drankje.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten