zondag 11 maart 2018

Commissaris van de koning op werkbezoek


Donderdag 15 februari was de Gelderse commissaris van de koning Clemens Cornielje op werkbezoek in Wageningen. Hij kwam onder andere om met de gemeenteraad te praten over ‘beter bereikbaar Wageningen’. In een soms stevig debat bleek dat de kloof tussen het provinciebestuur en enkele lokale fracties niet te overbruggen valt. 

Volgens Cornielje kon de provincie niet anders dan de regie van de gemeente overnemen: “We hebben de gemeente acht jaar de tijd gegeven om met een oplossing te komen. Toen de gemeenteraad een goed voorstel van het college aanpaste op een onaanvaardbare manier, dwars over gebouwen van Wageningen UR heen, hebben we de regie overgenomen.” De commissaris gaf aan dat in de provinciale besluitvorming ook de raadsvariant zal worden meegenomen. Hij zei erbij dat hij daar weinig van verwacht.

Vooral de fracties van GroenLinks, PvdA en Christenunie hadden stevige kritiek. In het geval van GL en CU is dit op zijn zachtst gezegd eigenaardig. In het verleden stemden beide partijen namelijk eerst voor Variant A en later steunden ze het onderzoek naar alternatieve routes over de campus. Nu zeggen zij echter dat het bereikbaarheidsprobleem van Wageningen een non-issue is. En dat er geen ingrijpende maatregelen nodig zijn. Na afloop van het debat met de raad werd Cornielje omstuwd door bewoners van Noordwest die boos waren en vroegen om extra uitleg. Hij ging ook met hen in debat.  

Eerste stap MER
Overigens heeft de provincie onlangs de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) gepresenteerd. Dit is een voorbereidende stap voor een milieu-effectrapportage (MER) over de campusroute. Het document is te vinden op de website van de provincie: 

Bij de NRD zit een bijlage, de zogenaaamde trechteringsnotitie. Hierin staat een mooi overzicht van alle varianten die tot nog toe zijn onderzocht. Ook is te lezen waarom  verschillende alternatieven zijn afgevallen of niet. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten