maandag 22 mei 2017

Bestuur BBR: 'Wij willen ook geen 'autoweg door het Binnenveld'

De Belangenvereniging Bewoners Roghorst (BBR) wil ook geen 'autoweg dwars door het Binnenveld'. Dat stelt het bestuur van de BBR in een ingezonden stuk in de lokale pers. In het artikel geeft het bestuur uitleg over het voorstel dat er nu ligt en over het standpunt van de bewonersvereniging.

De discussie over het verbeteren van de bereikbaarheid van Wageningen bevindt zich (wederom) in een cruciale fase. Het college van B&W heeft aan de gemeenteraad gevraagd om te kiezen voor de campusroute: een weg over de campus, zo dicht mogelijk langs de gebouwen van de WUR zodat er een maximale afstand is tot de wijk Noordwest. B&W komen tot deze opmerkelijke ommekeer na maanden van onderzoek aan 6 verschillende varianten, inclusief de verdubbeling van de Nijenoordallee (variant A). Allen werden vergeleken op het gebied van verkeersafwikkeling, leefbaarheid, landschap, en kosten. Het valt overigens zeer te prijzen dat de raad afgelopen november besloot om op deze manier alle tracé’s met elkaar te vergelijken. De Belangenvereniging Bewoners Roghorst (BBR) heeft hier sinds haar oprichting in 2015 voor gepleit. Van de 6 opties komt nu de campusroute als beste uit de bus. Na alle onderzoeken, na al die maanden overleggen in een klankbordgroep waar iedereen zijn zegje kon doen, na vele rapporten… ligt de conclusie voor de hand.

Maar Wageningen zou Wageningen niet zijn als er niet werd getwijfeld. Plots klinken er stemmen dat er helemaal geen bereikbaarheidsprobleem is. Dat is op zijn zachtst gezegd merkwaardig. Voor de bewoners van de Tarthorst en Roghorst zelfs een beetje pijnlijk. Want vond de gemeenteraad in 2015 niet dat de Nijenoordallee verdubbeld moest worden? En werd er in 2016 niet 6 miljoen euro gereserveerd om de bereikbaarheid aan te pakken? De raad heeft onlangs nog een second opinion laten uitvoeren om te controleren of de gehanteerde uitgangspunten en verkeersprognoses wel klopten. U raadt het al, ze klopten. Ook een aantal maatschappelijke organisaties heeft nu vragen over “de reikwijdte van het probleem”. Maar een jaar geleden zaten zij nog te zwoegen op de zogenaamde “draagvlakvariant”. Kennelijk hun oplossing voor een niet bestaand probleem.

De BBR wil ook geen “autoweg dwars door het Binnenveld”. Maar dat is helemaal niet het plan dat op tafel ligt. De nieuwe campusroute is geen autoweg en loopt door de proefvelden van de WUR op de campus. Het tracé ligt voor het grootste deel op 70 meter van Noordwest. Er liggen 20 woningen binnen een afstand van 70 meter van de campusroute; bij de Nijenoordallee zijn dat er meer dan 200! Een ander veelgehoord argument is dat men het Dassenbosje intact wil houden. Maar ook bij variant A sneuvelen er meer dan 300 bomen. Zijn dat minder belangrijke bomen?

Het verschil in kosten tussen de varianten is zeer groot. De campusroute kost 14 miljoen euro, inclusief een geluidswal. De A variant kost meer dan het dubbele! Met een toezegging van maximaal 14 miljoen van de provincie en een eigen reservering van 6 miljoen heeft de raad 20 miljoen te besteden. Dat wil zeggen dat er 10 tot 20 miljoen bij moet voor één van andere oplossingen. Op een begroting van zo’n 90 miljoen is dat nogal wat. Welke partij is bereid om Wageningen zo’n financiële molensteen om de nek te hangen?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten