woensdag 3 oktober 2018

Exotische mieren in de Roghorst

Een aantal Roghorstbewoners heeft te kampen met overlast van mieren. Het gaat hier niet om de gewone huis, tuin en keuken mier (Lasius niger), maar om een exoot afkomstig uit het Middelandse Zeegebied (Tapinoma nigerrimum). Deze mierensoort vormt grote kolonies en is in staat om zich snel te vermeerderen. De mieren komen voor bij de ingang van de wijk, schuin tegenover het tankstation.


De Roghorst had in 2013 de twijfelachtige eer om de eerste plek in Nederland te zijn waar deze mierensoort werd waargenomen. Het was Jinze Noordijk, bewoner van de Roghorst en werkzaam bij Stichting EIS, het kenniscentrum voor insecten en andere ongewervelden, die de mieren voor het eerst opmerkte. Inmiddels werken het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD) samen met de gemeente en bewoners om te proberen deze plaag te bestrijden. Allereerst is geprobeerd om de kolonie aan te pakken door het wegnemen van voedsel en het verstoren van de habitat. Er is ook geprobeerd om de nesten aan te pakken met stoombehandelingen. Verder is er ook een lokaas met insecticide in de vorm van een gel uitgeprobeerd. Er zijn echter maar zeer weinig wettelijk toegelaten bestrijdingsmiddelen beschikbaar.

De gemeente is momenteel bezig om te beoordelen wat de beste methode is en of deze methode voldoende resultaat heeft opgeleverd. Bewoners wordt gevraagd om op te letten bij het verwijderen of verplaatsen van zand of tuinaarde uit de tuin. Als er koninginnen mee vervoerd worden is de kans groot dat er ergens anders een nieuwe kolonie ontstaat. Als er mieren binnenshuis worden aangetroffen kunt u contact opnemen met de servicelijn van de gemeente: 0317 - 49 24 66. Ook kunt u melding doen via het meldingsformulier openbare ruimte op internet via het formulier op www.wageningen.nl/inwoners/wonen/Melding_doen


Geen opmerkingen:

Een reactie posten