woensdag 3 oktober 2018

Wageningen Schoon helpt de Roghorst

Veel bewoners van de Roghorst ergeren zich aan het zwerfafval in de wijk. Daarom hebben twee inwoners van de Roghorst, Manon Bastidas en Dick de Wit, in maart van dit jaar overlegd met Wageningen Schoon, om te bekijken hoe we dit gezamenlijk aan kunnen pakken. Sinds die tijd is er een aantal activiteiten ontplooid.


  • Een Opschoonwandeling tijdens de landelijk opschoondag in maart (zie ook Roghorst opschoonactie groot succes)
  • Een Opschoonwandeling vanuit de Tarthorst en het zwembad, waarbij whttp://www.wageningenschoon.nl e ook in de Roghorst zijn geweest.
  • De schonebuurt-coaches hebben de route van Pantarijn naar de Jumbo gelopen, bekeken waar de prullenbakken staan en afval ligt. Ook hebben ze gekeken naar mogelijk betere plekken voor de afvalbakken.
  • Met Pantarijn is overleg geweest over de mogelijkheden voor een project, zodat leerlingen na gaan denken over oplossingen op hun snoeproute. Dit heeft helaas nog niet geleid tot een concreet project. Samen met het Groene Wiel gaan we nogmaals proberen dit in te passen bij het Pantarijn.
  • De gemeente wil in 2019 al haar afvalbakken tegen het licht houden en bekijken of er afvalbakken moeten worden verplaatst, verwijderd of bijgeplaatst. Dit geldt ook voor de Roghorst, waarbij ook de snoeproute door de wijk wordt meegenomen. Naar het zich nu laat aanzien ontstaat dan ook de mogelijkheid voor inwoners om afvalbakken te 'adopteren'. Hierover meer in een volgende nieuwsbrief.

Kijk voor meer info op de website www.wageningenschoon.nl 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten