woensdag 3 oktober 2018

Wethouders bezoeken Roghorst

Donderdag 20 september brachten de nieuwe wethouders Anne Janssen (PvdA) en Peter de Haan (CU) een bezoek aan onze wijk. De gemeente had de BBR gevraagd om aan de hand van een aantal thema’s die spelen in de wijk een wandeltocht door de buurt te organiseren. Behalve de wethouders waren ook een aantal gemeenteambtenaren en de politie van de partij.
Wethouders Janssen en De Haan vervullen sinds de gemeenteraadsverkiezingen als duo de positie die wethouder Han ter Maat achterliet. Janssen heeft 'Wijken, Ruimtelijke Ordening en Cultuur' in haar portefuille (en daarmee zaken zoals bewonersparticipatie, bestemmingsplannen, vergunningen en handhaving), De Haan gaat over 'Klimaatneutraal en Duurzame Mobiliteit' (o.a. klimaatbeleid, bereikbaarheid, parkeren, openbare werken).

Via een wandeltocht langs verschillende locaties in de wijk heeft het bestuur van de BBR geprobeerd een aantal actuele thema’s in de wijk aan de orde te stellen, waaronder het verduurzamen van woningen, bereikbaarheid en de overlast veroorzaakt door de Nijenoordallee, kamerverhuur, zwerfafval, het groenbeleid en de samenwerking tussen gemeente en bewoners. Hierbij waren verschillende Roghorstbewoners betrokken.

De wethouders (als we twitter mogen geloven) en het BBR bestuur kijken, dankzij een heerlijk najaarszonnetje en een positieve sfeer, met tevredenheid terug op het bezoek. Het heeft zonder twijfel bijgedragen aan wederzijds begrip en zo kunnen we ook met het nieuwe college de lijntjes zo kort mogelijk houden.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten