donderdag 24 maart 2016

Fijnstof- en roetmetingen gestart

Deze week zijn de metingen van fijnstof en roet langs de Nijenoord Allee en in de Roghorst begonnen. De metingen vinden plaats in opdracht van de gemeente Wageningen en worden uitgevoerd door Bureau Blaauw. Gedurende twaalf weken wordt op negentien locaties de NO2-concentratie gemeten met diffusiebuisjes en op twee posities wordt de concentratie elementair koolstof (EC als black carbon) gemeten.De aanleiding van het onderzoek is het voornemen van de gemeente Wageningen om de Nijenoord Allee uit te breiden van twee maal één rijstrook naar twee maal twee rijstroken. Doelstelling van het onderzoek is het vaststellen van de huidige luchtkwaliteit in woonwijken langs de Nijenoord Allee. De gemeten waarden worden vergeleken met wettelijke grenswaarde.

Het meetprogramma wordt op verschillende locaties langs de Nijenoord Allee uitgevoerd. Op negentien verschillende posities wordt een koker met elk twee NO2-buisjes geplaatst. De blootstellingsduur van de NO2-buisjes bedraagt steeds vier weken. Van de negentien posities zijn elf direct langs de weg geplaatst, acht posities bevinden zich op enige afstand van de weg in de woonwijken.  Op twee van de negentien locaties langs de Nijenoord Allee wordt een monitor geplaatst voor het continue meten van de concentratie EC (als black carbon). Op verzoek van de BBR zijn er extra meetpunten geïnstalleerd bij twee speelplaatsjes en rond de Piekschool. 

De resultaten van de metingen zullen na afloop bekend worden gemaakt tijdens een informatiebijeenkomst. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten