vrijdag 25 maart 2016

Gemeente vraagt om mening verkeersstromen in Wageningen

De gemeente Wageningen heeft recent ‘De Netwerkvisie’ opgesteld om een eindbeeld te hebben van de meest optimale verkeersnetwerken voor voetgangers, fietsers, openbaar vervoer, auto’s en vrachtauto’s. Op internet is een platform gecreëerd waar inwoners van Wageningen hun menig over de verkeersstromen kunnen achterlaten. Dit platform is actief tot 15 april. Laat uw mening horen.De Netwerkvisie heeft als doel een ideaalbeeld te scheppen voor alle wegen en straten in Wageningen. Per verkeerscategorie (fiets, bus en auto) zijn kaarten gemaakt die samen een verkeersnetwerk vormen. Als de drie kaarten over elkaar heen worden gelegd, ontstaat inzicht op (mogelijke) conflicten op punten waar verkeersstromen samenkomen, waar juist een capaciteitstekort ontstaat, of een ontbrekende schakel is en veiligheidsvraagstukken zichtbaar worden. Als de huidige situatie afwijkt van het ideale verkeersnetwerk is er sprake van een knelpunt.


Klimaatneutraal in 2030

Op basis van de visie worden nieuwe projecten vastgesteld en knelpunten worden op volgorde van noodzaak in fasen uitgevoerd. Omdat Wageningen in 2030 klimaatneutraal wil zijn, wordt gekozen voor duurzame mobiliteit. De fiets heeft prioriteit, vervolgens de bus en daarna de auto. Met die volgorde in het achterhoofd, maar ook op basis van urgentie en samenhang worden knelpunten opgelost. 
Denk mee

De gemeente vraagt nu uw mening over deze plannen. Misschien heeft u die al achtergelaten op de website ’Beter Bereikbaar Wageningen’. De Netwerkvisie is een volgende stap die voortkomt uit het mobiliteitsplan dat door de raad is vastgesteld.

Hier kunt u reageren: Netwerkvisie Wageningen

Geen opmerkingen:

Een reactie posten