zondag 27 maart 2016

Ingezonden brief BBR-lid Arjen Wals in lokale kranten

Legitimeert de verwachte ontwikkeling van de verkeersstromen een verdubbeling van de Nijenoord Allee? Dat vraagt BBR-lid Arjen Wals zich af in de ingezonden brief in de lokale kranten Stad Wageningen en Hoog-en-Laag. Wals stelt dat door groei van bevolking en verkeer als onvermijdelijk te presenteren, er wordt geprobeerd om verdubbeling van Nijenoord Allee te rechtvaardigen. De gemeente draagt zo bij aan het versterken van on-duurzaamheid en blokkeert het creatief nadenken over hoe het anders kan.

Ingezonden brief: Verdubbelen om groei op te vangen…

Door Arjen Wals | Stad Wageningen| Hoog-en-Laag | 27 maart 2016

De gemeente Wageningen laat zich bij het bepalen van haar beleid t.a.v. leefbaarheid en bereikbaarheid leiden door haar beeld van de toekomst. Dat is logisch. Maar wat als dat beeld niet klopt? Twee aannames lijken leidend te zijn: 1) Wageningen blijft groeien en 2) er komt steeds meer autoverkeer. Wat betreft de eerste aanname: Wageningen heeft momenteel volgens het CBS iets meer dan 37000 inwoners waaronder veel studenten. De gemeente gaat uit van meer groei en probeert dat door 'inbreiden' (bijv. De Dreijen) en uitbreiden (Kortenoord) op te vangen dan wel te bevorderen. Het ligt in lijn der verwachting dat we de magische 40000 grens wel gaan halen binnenkort want Wageningen is aantrekkelijk en de grootste werkgever, de universiteit, doet het momenteel uitstekend. Wel is het zo dat groei niet altijd leidt tot meer kwaliteit.

Dan de tweede aanname: meer autoverkeer. Als we de vervoerstrends uit het verleden doortrekken dan zou je kunnen denken: meer bewoners, dus meer auto's, dus meer verkeer. Het is echter de vraag of die logica nog gaat werken de komende jaren. Klimaatverandering en luchtvervuiling vormen een steeds groter probleem en er zal gezocht moeten worden naar alternatieve energievoorzieningen maar ook naar het bevorderen van andere vormen van mobiliteit (o.a. fiets-aders, elektrisch fietsen en -rijden) en het anders organiseren daarvan (verminderen woon-werkverkeer, spreiding van werktijden, car-sharing, buurtauto's, carpool apps, etc.). Een gemeente met nota bene, GroenLinks in het college van B&W, zou moeten anticiperen op een duurzame en leefbare wereld, haar beleid daar op moeten richten en daarmee landelijk een voorbeeldfunctie moeten hebben.

Door het 'groei-argument' (bevolking en auto's) te gebruiken en het als iets onvermijdelijks te presenteren, probeert men verdubbeling van Nijenoord Allee te legitimeren. Daarmee draagt de gemeente, ongewild ongetwijfeld, bij aan het versterken van on-duurzaamheid en blokkeert zij het creatief nadenken over hoe het anders kan. Bewoners hebben al een veelheid aan idee├źn hiertoe aangereikt maar die worden terzijde gelegd als zijnde 'te laat,' 'niet effectief' of 'niet representatief' zodat de plannenmakers en de wegenbouwers uiteindelijk hun zin zullen krijgen en de gemeente trots kan melden dat er bij de asfaltering gebruik is gemaakt van 'bio-asfalt'

Geen opmerkingen:

Een reactie posten