zaterdag 19 maart 2016

Tweede stadsbrede informatiebijeenkomst infrastructuur


Woensdag 30 maart organiseert de Gemeente Wageningen een informatieavond over de plannen om de bestaande infrastructuur te optimaliseren en de bereikbaarheid van Wageningen te verbeteren. Er wordt toelichting gegeven op de gemaakte afwegingen en de geschatte kosten voor het ontwerp. Iedereen is van harte welkom, vooraf aanmelden is niet nodig. Locatie: Junushoff. Inloop vanaf: 19.00 uur.


Vorig jaar september heeft de eerste stadsbrede informatiebijeenkomst plaatsgevonden over Beter Bereikbaar Wageningen. In oktober heeft de gemeenteraad het besluit genomen de bestaande infrastructuur te willen optimaliseren.   De afgelopen maanden is er door een klankbordgroep/werkgroep* hard gewerkt aan een schetsontwerp. Dit schetsontwerp is de basis waarmee budget aangevraagd gaat worden bij de gemeenteraad en bij Provinciale Staten. In juli wordt verwacht dat er duidelijkheid is over het budget waarover wij kunnen beschikken voor dit project. Daarna kan het schetsontwerp worden uitgewerkt tot een definitief ontwerp; uiteraard wederom in samenwerking met belanghebbenden. 

*In deze klankbordgroep/werkgroep zitten vertegenwoordigers van woonwijken, ondernemers, WUR, fietsersbond, natuur- en milieuorganisaties en gemeente en provincie.  

Informatiebijeenkomst

De bijeenkomst wordt gestart met een presentatie en na afloop daarvan is er gelegenheid om vragen te  stellen bij thematafels. Uiteraard is het mogelijk om in gesprek te gaan met de verantwoordelijk wethouder, Han ter Maat.  

Datum: woensdag 30 maart
Tijd: 19.00 uur inloop, prorgramma start om 19.30 uur, aansluitend vragenmarkt
Locatie: theater Junushoff 

Iedereen is van harte welkom, vooraf aanmelden is niet nodig. 

Na 30 maart kunt u de informatie over het schetsontwerp ook vinden op: www.wageningen.nl/beterbereikbaar www.bereikbaarwageningen.nl   

Geen opmerkingen:

Een reactie posten