dinsdag 8 maart 2016

Standpunt BBR Draagvlakvariant Nijenoord Allee

Woensdag 2 maart 2016 heeft een groot aantal bewoners deelgenomen aan een productieve BBR-ledenvergadering. Er werd een standpunt bepaald ten aanzien van de Draagvlakvariant voor de Nijenoord Allee. Een korte samenvatting van de vergadering en het standpunt van de BBR zoals geformuleerd door het bestuur op basis van het besluit genomen door de leden.

Het bestuur van de  Belangenvereniging Bewoners Roghorst (BBR) wil om de tafel met de zes organisaties van het Wageningen Goed Op Weg (WGOW) initiatief, die een alternatief hebben bedacht voor de verbreding van de Nijenoord Allee in Wageningen. Het WGOW-initiatief wordt in het algemeen gezien als een creatieve, constructieve en door burgers gedragen alternatief voor de Variant A zoals die nu door gemeente wordt ontworpen. Dit is bevestigd tijdens ledenvergadering op 2 maar, waar de meerderheid van de leden van de BBR, als direct belanghebbenden bij de verkeerssituatie op de Nijenoord Allee, zich uitsprak om in gesprek te gaan over de zogeheten Draagvlakvariant.

Uitslag stemming
Van de leden staat 90% achter het niet verdubbelen van de Nijenoord Allee, de directe aanleiding voor oprichting van de BBR. Drie kwart van de leden staat tevens achter de optie om een westelijke toegang tot de Wageningen UR campus te maken, aangezien dit voor minder verkeersdrukte op de Nijenoord Allee zal leiden.
Een overgrote meerderheid van de BBR leden is echter tegen een zuidelijke ontsluiting van de campus (bij de Bornsesteeg of bij Hoevestein) De BBR leden verwachten hierdoor namelijk juist meer verkeer op de Nijenoord Allee plus een slechtere doorstroming. Zeker aangezien er binnenkort een nieuw wooncomplex (450 studentwoningen inclusief winkels en horeca) wordt geopend aan de zuidkant van de campus.
Het BBR bestuur is het er echter mee eens dat de groeiende Wageningen UR campus drie volwaardige toegangswegen behoeft. Als de zuidelijke toegang voor autoverkeer wegvalt dan betekent dat in onze ogen dat de noordelijke toegang tot de campus (i.e. bestaande infrastructuur) opgewaardeerd moet worden tot een volwaardige toegang.

Peiling rondweg 
Tot slot was er tijdens de vergadering een korte peiling over hoe Roghorst bewoners denken over een rondweg om Wageningen. Maar liefst 85 procent van de aanwezigen ziet een rondweg als dé manier om de stad beter bereikbaar te maken, alhoewel de meesten tegelijkertijd beseffen dat dat op korte termijn geen optie is.

In zijn algemeenheid willen de bewoners van de Roghorst vooral dat iets wordt gedaan aan de luchtkwaliteit en de geluidsoverlast in de wijk. Alleen het daadwerkelijk verminderen van de verkeersstroom over de Nijenoord Allee door het creëren van alternatieve routes wordt gezien als een structurele oplossing. Een oplossing die daadwerkelijk recht doet aan de leefbaarheid in de wijk en de gezondheid van haar bewoners.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten